سینا هرائینی | Sina Haraeeni

وبسایت شخصی سینا هرائینی

فرم های ثبت درخواست کلاس تابستان

 

 

1⃣فرم ثبت درخواست برگزاری کلاس مبانی امنیت در ارتباطات با کد درس 6625

---------------------------------

https://forms.gle/HZt1nf8Ea5sFKxVZ8

 

2⃣فرم ثبت درخواست برگزاری کلاس مخابرات دیجیتال با کد درس 6614

---------------------------------

https://forms.gle/CpzVeCMDwJhsRGYy6

 

3⃣فرم ثبت درخواست برگزاری کلاس نگهداری و بهره برداری سیستم های ثابت و سیار با کد درس 6626

---------------------------------

https://forms.gle/311CPNjPhmeCUqDCA

 

4⃣فرم ثبت درخواست برگزاری کلاس ریاضی کاربردی با کد درس 6599

---------------------------------

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwU65gduX7xIDXbhWxVYVcXZhFZN7BwNh5OTxGFY4Uk-vB_A/viewform?embedded=true" width="640" height="1008" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">در حال بارکردن…</iframe>

 

5⃣فرم ثبت درخواست برگزاری کلاس اصول ارتباط داده ها با کد درس 6607

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سینا هرائینی

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سینا هرائینی

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان هیربد

برگزاری انجمن دبستان هیربد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سینا هرائینی

نصب دزدگیر هشتگرد

نصب دزدگیر هشتگرد

نصب دزدگیر هشتگرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سینا هرائینی