سینا هرائینی | Sina Haraeeni

وبسایت کاری سینا هرائینی

سینا هرائینی | Sina Haraeeni

وبسایت کاری سینا هرائینی

سینا هرائینی | Sina Haraeeni

رزومه ای از پروژه های انجام شده توسط سینا هرائینی

۱۵
شهریور

نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و تلفن سانترال مجموعه آرتیمان آرایه ماندگار

مجموعه آرتیمان آرایه ماندگار در زمینه دکوراسیون داخلی فعالیت دارند.

دفتر مجموعه در سهروری شمالی، کوچه اشراقی قرار دارد.

باکس دیواری کابل های شبکه

 

 

 

 

  • سینا هرائینی
۲۳
شهریور

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

نصب و راه اندازی شبکه سایت دانشگاه ولیعصر

  • سینا هرائینی
۲۲
شهریور

برگزاری انجمن دبستان هیربد

  • سینا هرائینی
۱۳
خرداد

نصب دزدگیر هشتگرد

نصب دزدگیر هشتگرد

  • سینا هرائینی